Spar tid og arbeid

Overlat regnskapet til Søgne Økonomiservice AS

Våre tjenester Kontakt oss


Autorisert regnskapsfirma i Søgne

Søgne Økonomiservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap og medlem av Regnskap Norge.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter med ulike regnskapstjenester fra forskjellige bransjer. Kontakt oss for en hyggelig samtale!

Tre begreper vi jobber etter

Uavhengighet og integritet

i forholdet til våre kunder og deres interessegrupper (eiere, kreditorer, offentlige myndigheter, ansatte, med mer).

Tillit

mellom vårt firma, våre medarbeidere og våre kunder.

Taushetsplikten

som både vi som regnskapsførerselskap og våre ansatte er bundet av.

Har du behov for en regnskapsfører?

Søgne Økonomiservice AS tilbyr effektiv regnskapsføring og moderne løsninger.

Lønn

Våre lønnssystemer oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Vi legger stor vekt på dokumenterte avstemminger og periodiseringer.

Innen lønn tilbyr vi blant annet:

 • Lønnsgrunnlag og utkjøring/sending av lønnsslipper
 • Utbetalingsliste til bank
 • Periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Sammenstillingsoppgaver til ansatte pr 31.12
 • Andre rapporter etter behov

Fakturering

Ved fakturering kan vi fakturere fra ordregrunnlag, eller bistå med deler av faktureringsarbeidet.

 • Utfakturering på grunnlag av ordrer
 • Fakturakontroll og forsendelse
 • Purringer
 • Inkasso

Regnskap og rapportering

Vårt tilbud innen regnskapstjenester gir deg et godt verktøy, slik at det blir enklere for deg å planlegge, styre og evaluere din virksomhet.


Vi tilbyr blant annet:

 • Bilagsbehandling
 • Registrering
 • Avdelingsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Kontrollarbeid
 • Avstemme alle balansekonti; Kasse, bank, mva., skattetrekk, arbeidsgiveravgift, kunder osv
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc.

Årsavslutning og selvangivelser

Myndigheter, eiere, aksjonærer og andre skal se hvilke aktiviteter et firma har hatt i løpet av et år. Dette resultatet presenteres i form av et årsoppgjør, og hvordan dette skal utføres er lovregulert. Vi utarbeider årsregnskap, noter og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsavslutningen.

Skatt og regnskapsregler endres stadig, og for å kunne levere et korrekt årsoppgjør er det nødvendig med god kompetanse og stadig være oppdatert innen lovverket. 

Gjennom autorisasjonsordningen for regnskapsførere er vi pålagt en kontinuerlig faglig oppdatering. Dette sikrer våre kunder at vi til enhver tid er oppdatert på faglig nytt, lover og regler som påvirker regnskap og skatt.

Vi tilbyr blant annet:

 • Regnskap med noter
 • Skattemelding med vedlegg
 • Skatteberegning
 • Bistand med styrets årsberetning
 • Oppfølging og kontroll av Skatteoppgjør

Priser varierer etter arbeidsmengde og kompleksitet.

Kontakt oss for mer informasjon om våre priser, og for å motta et uforpliktende pristilbud!

Kontakt oss

Søgne Økonomiservice – Det naturlige valget

Søgne Økonomiservice ble etablert høsten 1996 og har hele tiden hatt sitt tilhold i Søgne Kommune. Vi betjener kunder i hele landsdelen, men de aller fleste er hjemmehørende i Søgne, Songdalen og Kristiansand. 

Søgne Økonomiservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap og medlem av Regnskap Norge.

Vi er for tiden 4 ansatte:

Ansattbilde av Bodil

Bodil

Daglig leder og autorisert regnskapsfører. Arbeidet som regnskapsfører siden 1981.

bodil@sogne-regnskap.no

Ansattbilde av Lena

Lena

Lena begynte å arbeide hos oss sommeren 2010. Hun har sin styrke innen personalledelse, herunder sykefraværsarbeid. Driver med regnskap og lønn.


lena@sogne-regnskap.no

Ansattbilde av Lena

Sofia

Sofia har bachelorgrad i økonomi og er autorisert av Finanstilsynet. Hun har mange års erfaring innen regnskap og lønn.

sofia@sogne-regnskap.no

Heidi

Heidi har vært ansatt siden september 2019. Hun har bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Sørøst-Norge.

 

 

heidi@sogne-regnskap.no

Ansattbilde av Anette Fredriksen

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat

Søgne Økonomiservice AS

Rådhusveien 36, 4640 Søgne

Åpningstider

Ma. - Fr. 08:30 - 15:30